Misker Rally 2019

Zet het alvast in je agenda: de Misker Rally vindt plaats op zondag 29 september 2019. Een prachtige rit door de regio, geheel verzorgd (incl. eten, drinken). Heb je een mooie klassieker of sportscar en wil je meedoen? Hieronder kun je je inschrijven via het inschrijfformulier. We zien je graag eind september!

Datum: 29 september 2019
Inschrijfkosten: €150 per equipe


Inschrijven

Chauffeur

Bijrijder


Auto
Deelname

Vrijwaringclausule:*

Ik ga akkoord met de vrijwaringclausule.

Vrijwaringclausule:
De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelneming aan Misker Rally voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of derden risico’s voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. De Misker Rally , haar organisatoren, sponsoren en hun medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer(s) i.v.m. de deelname aan de Misker Rally lijdt/lijden, tenzij die schade onomstotelijk te wijten is aan opzet of grove schuld tijdens de Misker Rally . De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de Misker Rally noch de hierboven genoemde personen en/of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder inbegrepen.