Misker rally 2022 gaat door!


Inschrijving nu geopend!

Beste autoliefhebber,

Na twee jaartjes van afwezigheid i.v.m. covid zijn we inmiddels weer in volle voorbereiding voor alweer de 8e editie van de Misker Rally. De rally zal zoals gebruikelijk op de laatste zondag van september verreden gaan worden t.w. zondag 25 september 2022.

Onze vaste route uitzetter Jan Hulzebos is alweer volop bezig om een uitdagende route uit te zetten voor zowel de beginnende (toerklasse) als de gevorderde (sportklasse) rallyrijder.

Prachtige weggetjes, uitdagende kaarttrajecten, mooie auto’s en leuk gezelschap, het belooft weer een mooie dag te worden.

Uiteraard zit een heerlijke lunch op een unieke locatie bij de rally inbegrepen en sluiten we zoals gebruikelijk de dag feestelijk af met een borrel en een uitgebreide bbq bij ons in de vernieuwde zaak! (we hebben de afgelopen twee jaar niet stil gezeten! :-))

Noteert u deze datum alvast in de agenda!?

Hieronder kun je je inschrijven via het inschrijfformulier.

Datum: 25-09-2022
Inschrijfkosten: 150,-


Inschrijven

  Chauffeur

  Bijrijder


  Auto
  Deelname

  Vrijwaringclausule:*

  Ik ga akkoord met de vrijwaringclausule.

  Vrijwaringclausule:
  De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelneming aan Misker Rally voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of derden risico’s voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. De Misker Rally , haar organisatoren, sponsoren en hun medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer(s) i.v.m. de deelname aan de Misker Rally lijdt/lijden, tenzij die schade onomstotelijk te wijten is aan opzet of grove schuld tijdens de Misker Rally . De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de Misker Rally noch de hierboven genoemde personen en/of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder inbegrepen.