Misker Rally 2020 gaat niet door!

Beste autoliefhebber,

In de afgelopen weken hebben wij als organisatie veel en zorgvuldig overleg gehad. Gezien de ontwikkelingen van het coronavirus en de daarbij strengere regels, kiezen wij ervoor om de rally dit jaar niet door te laten gaan.

We hebben al veel energie in de voorbereidingen gestoken. Daardoor ligt er nu een mooie route die al zo goed als klaar is en die houden jullie uiteraard tegoed! De nieuwe datum van de Misker rally is zondag 26 september 2021. Noteert u deze datum alvast in de agenda!?

Hieronder kun je je inschrijven via het inschrijfformulier.

Datum: 26 september 2021
Inschrijfkosten: €150 per equipe


Inschrijven

Chauffeur

Bijrijder


Auto
Deelname

Vrijwaringclausule:*

Ik ga akkoord met de vrijwaringclausule.

Vrijwaringclausule:
De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelneming aan Misker Rally voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of derden risico’s voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. De Misker Rally , haar organisatoren, sponsoren en hun medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer(s) i.v.m. de deelname aan de Misker Rally lijdt/lijden, tenzij die schade onomstotelijk te wijten is aan opzet of grove schuld tijdens de Misker Rally . De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de Misker Rally noch de hierboven genoemde personen en/of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder inbegrepen.