Inschrijving Misker Rally 2021 geopend!

Beste autoliefhebber,

Na een jaartje van afwezigheid i.v.m. het coronavirus zijn we in volle voorbereiding voor alweer de 8e editie van de Misker Rally. De rally zal zoals gebruikelijk op de laatste zondag van september verreden gaan worden t.w. zondag 26 september 2021. Vanzelfsprekend houden wij de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwlettend in de gaten, en zullen wij aan de op dat moment voorgeschreven maatregelen voldoen.

Mede om die reden hebben wij besloten om de rally dit jaar niet met de gebruikelijke bbq af te sluiten maar een iets kortere afsluiting in de vorm van een “hapje en drankje”.  De andere reden dat wij dit jaar een kortere afsluiting hanteren is dat wij momenteel aan het verbouwen zijn en ons bedrijf “omtoveren” naar een nieuwe belevingswereld. Een mooie gelegenheid om de “tussenfase” van deze metamorfose te ervaren.

Uiteraard zit een heerlijke lunch op een unieke locatie bij de rally inbegrepen!

Noteert u deze datum alvast in de agenda!?

Hieronder kun je je inschrijven via het inschrijfformulier.

Datum: 26 september 2021
Inschrijfkosten: € 125 per equipe


Inschrijven

Chauffeur

Bijrijder


Auto
Deelname

Vrijwaringclausule:*

Ik ga akkoord met de vrijwaringclausule.

Vrijwaringclausule:
De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelneming aan Misker Rally voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of derden risico’s voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. De Misker Rally , haar organisatoren, sponsoren en hun medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer(s) i.v.m. de deelname aan de Misker Rally lijdt/lijden, tenzij die schade onomstotelijk te wijten is aan opzet of grove schuld tijdens de Misker Rally . De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de Misker Rally noch de hierboven genoemde personen en/of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder inbegrepen.